Novinky

Slunohrátky - rodinný festiválek s otevřenými vrátky :-)
24.6.2017 13-20 v zahradě Gymnázia J.Žáka v Jaroměři

Všechny novinky

Proč k nám?

Protože věříme tomu, co děláme a děláme jen to, čemu doopravdy věříme. Respektujeme osobnosti dětí a důvěřujeme jejich vlastním schopnostem. Dbáme na užití příkladu namísto pouček bez názornosti. Žáci i rodiče jsou nám vítanými partnery.

Princip výuky

Přirozeně propojujeme související obsahy učiva a poznáváme je v jejich komplexnosti tak, jak to pro nás nachystal svět a život sám proto, abychom ve svém snažení stále viděli smysl, stejně jako naši žáci.

Rodinné prostředí

Snížený počet žáků nám umožňuje efektivně individualizovat výuku a zároveň intenzivně socializovat skupinu, protože jedině v bezpečném prostředí může probíhat kvalitní výchovně- vzdělávací proces.